Doradztwo zawodowe

 Oferta zawodów dostępna w sieci edukacji na terenie województwa świętokrzyskiego:
 https://kuratorium.kielce.pl/pl/oferta-zawodow/
 
 
Doradztwo zawodowe dla dzieci i młodzieży – wybrane strony internetowe:

http://doradztwo.ore.edu.pl – strona Ośrodka Rozwoju Edukacji
http://ohp.pl/ – strona Ochotniczych Hufców Pracy
http://dokariery.pl/ – Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży