Bezpieczeństwo

Pierwsza Niepubliczna jest szkołą przyjazną i bezpieczną. Ogrodzony i monitorowany budynek oraz stałe łącze z agencją ochrony, uniemożliwia wtargnięcie osób niepożądanych. Ponadto, uczniowie przebywający poza budynkiem w ramach zajęć lekcyjnych i innych programów edukacyjnych, posiadają kamizelki odblaskowe, uczestniczą w akcjach nauki udzielania pierwszej pomocy oraz ze służbami: straż i policja w celu utrwalenia zachowania bezpieczeństwa na drodze i przeciwpożarowego.